SAPIDO – ČISTIČ KOUPELNY 500 ML

Kód: 2385
Neohodnoceno
34,90 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rychle a bez námahy odstraňuje všechny nečistoty, skvrny od mýdla a vodního kamene. Používá se na všechny omyvatelné povrchy v koupelně a na WC.

Návod na použití: nastříkejte na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte několik minut působit. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Na níže uvedené e-mailové adrese výrobce je možno získat datový list.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém. Obsahuje 2% kyseliny amidosírové, 4% kyseliny citrónové.

Objem: 500 ml