SAPIDO – ČISTIČ KUCHYNĚ 500 ML

Kód: 2388
Neohodnoceno
34,90 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odstraňuje všechny mastné skvrny a nečistoty velmi rychle a bez námahy. Používá se na všechny omyvatelné povrchy v kuchyni.

Návod na použití: nastříkejte na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte několik minut působit. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Na uvedené adrese výrobce je možno získat datový list.

VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení: < 5% neiontové povrchové aktivní látky, <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% fosforečnany, parfém, konzervační látky: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone Obsahuje amoniak (0,13%). Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Objem: 500 ml